Ugrás a tartalomhoz

Adatkezelési tájékoztató

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. elkötelezett az általa kezelt adatok, így a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett. Kiemelt figyelmet fordítanak a jogszerű adatkezelésre és személyes adatok biztonságára.

Minden törekvés ellenére bekövetkezhetnek olyan váratlan események, mely során ezen célok részlegesen sérülhetnek, és bekövetkezhet adatvédelmi incidens, amely a biztonság olyan sérülését jelenti, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidensek hatékony kezeléséhez az eseményt észlelők számára – az alább megjelölt elérhetőségek mellett – elsődlegesen a 7*24 órában elérhető Call Centerrel történő kapcsolatfelvételt javasoljuk, amelynek telefonszáma: 06 80 350 350

Jogainak gyakorlásával, illetve adatvédelmi panasszal kapcsolatban az MBH Jelzálogbank Nyrt. az alábbi csatornák bármelyikén felvehető a kapcsolatot:

  • postai küldeményben: MBH Befektetési Bank Zrt., Adat- és titokvédelmi szakterülete
    5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43
  • elektronikus levél formájában: adatvedelem1@mbhbank.hu e-mail címen
  • személyesen: az MBH Jelzálogbank Nyrt. ügyfelei részére az ügyfélszolgálati elérhetőségeket 2023. május 1-től az MBH Bank Nyrt., mint kiemelt közvetítője biztosítja, így ügyfélfogadási időben az MBH Bank Nyrt. valamennyi bankfiókjában ügyfelek számára nyitva álló helyiségében
  • telefonon: a 7*24 órában elérhető Call Center 06 80 350 350 telefonszámán.

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. adatvédelmi tisztviselője:

  • Levelezési címe: MBH Befektetési Bank Zrt., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43

  • E-mail címe: adatvedelem1@mbhbank.hu

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon:+36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391-1410).

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. adatkezelési dokumentumai az alábbi linkeken érhetőek el