Ugrás a tartalomhoz

Jogi nyilatkozat

Tájékoztató és figyelmeztetés a weboldal látogatói/felhasználói számára

Tisztelt Látogató / Felhasználó,

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Tájékoztatjuk, hogy a www.mbhjelzalogbank.hu és a www.mbhmortgagebank.hu internetes címeken elérhető honlapok (a továbbiakban: Honlap) az MBH Bankcsoport tagjaként működő MBH Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Jelzálogbank) Honlapja. Kérjük, hogy a Honlap megtekintését megelőzően figyelmesen olvassa végig az alábbi Jogi Nyilatkozatot!

Honlapunk megnyitásával az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez Ön hozzájárul, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a következő feltételekkel, ne nyissa meg a Honlapot!

A Honlap tartalma

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a Honlapon található információkat. A Honlapon közzétett információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás - ide nem értve azt az esetet, amikor az MBH Jelzálogbank jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségének tesz eleget a Honlapon - kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. Bár az MBH Jelzálogbank minden észszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítása érdekében és törekszik az információk folyamatos frissítésére, az információk és adatok időközben változhatnak.

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. által nyújtott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások és kínált termékek hatályos feltételeit a Honlapról elérhető Üzletszabályzatok, Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények tartalmazzák, melyek elérhetőek az MBH Jelzálogbank anyabankjának, az MBH Bank Nyrt.-nek valamennyi bankfiókjában is.

A Honlap célja nem arra irányul, hogy Önnek vagy másoknak pénzügyi tanácsot illetőleg javaslatot adjon. Mielőtt pénzügyi döntést hozna, a részletes, pontos és aktuális információk és feltételek megismerése érdekében, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba bármely az MBH Jelzálogbank képviseletében eljárni jogosult MBH Bank Nyrt. fiókkal vagy hívja a 06 80 350 350 (külföldről +06 1 373 3399) telefonszámon elérhető Telebank ügyfélszolgálatunkat, ahol munkatársaink a nap 24 órájában készséggel állnak rendelkezésére.

Felelősség kizárása

A Honlap tájékoztató jellegű tartalmából, a tájékoztatások pontatlanságából, illetőleg teljességének hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért és/vagy veszteségekért, a Honlapon található információk alapján hozott vagy azokra alapított üzleti döntésekből eredő károkért az MBH Jelzálogbank semmilyen felelősséget nem vállal.

Az MBH Jelzálogbank nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, hiányosságából, meghibásodásából, üzemzavarból, vonal vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, információtovábbítási késedelemből, az adatátviteli út más hibájából, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeznek.

A Honlapról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat az MBH Jelzálogbank nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

Szerzői jog

Az MBH Jelzálogbank Honlapján található szövegformátumú és multimédiás információk, úgy mint a képi és szöveges tartalom, szövegek, rajzok, grafikák, emblémák, képek, audio és video anyagok, fényképek, szoftverek és technológiai leírások, illetve azok elrendezése, struktúrája a szerzői jogok terén alkalmazandó nemzeti és nemzetközi szabályozás hatálya alá esnek, azaz jogvédelem alatt állnak. Az MBH Jelzálogbank előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit bármely formában terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból tárolni, kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.