Ugrás a tartalomhoz

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. története és fejlődése

1998: Alapítás

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. mint Földhitel és Jelzálogbank Nyrt., illetve később, mint Takarék Jelzálogbank (továbbiakban: Bank) 1998-ban kezdte meg működését. Az első szakosított jelzálogbanki pénzintézetként lefektette a jelzálogbanki háttérrel működő jelzáloghitelezési üzletág alapjait a magyar bankpiacon, aktívan részt vett a jelzálogbanki működés jogszabályi környezetének megteremtésében, kialakította stratégiáját, ügyfélkörét, s országszerte elérhetővé tette a jelzáloglevéllel finanszírozott jelzálogalapú finanszírozást. A Bank eszköz és forrás oldalon egyaránt a piaci környezet változásával fokozatosan finomodó termékkört alakított ki, mely egyaránt jól igazodott a tőkepiac feltételeihez és az ügyfelek igényeihez. Fő tevékenysége a lakáscélú ingatlanok fejlesztésének és vásárlásának a finanszírozása, illetve az államilag támogatott lakáshitelek folyósítása lett. Fokozatosan megismertette a piaci szereplőkkel a jelzálogleveleket, elfogadottá, népszerűvé tette a piacon ezt az eszközosztályt, közvetlen kapcsolatokat alakított ki a hosszú lejáratú befektetési lehetőségeket kereső befektetői körrel és kiépítette a nyilvános jelzáloglevél kibocsátás elsődleges és másodlagos piacának alaprendszerét. Neve a nemzetközi jelzáloglevél piacon is  ismertté vált.  A Bank 2000. év végére a magyar lakásfinanszírozás és jelzáloglevél-kibocsátás jelentős szereplőjévé vált. Mint jelzáloglevél-kibocsátó 9 alkalommal nyerte el a BÉT által alapított „Az év legjobb hitelpapír-kibocsátója” illetve „Az év jelzáloglevél-kibocsátója” díját.

2003: Privatizáció

A 2003-as év során megtörtént a Bank részleges privatizációja, azóta a részvényei a Budapesti Értéktőzsdén jegyzettek.

2006-2015: Bővülés, fejlődés, pozíciószerzés

A 2006-ban a Takarék (volt FHB) Kereskedelmi Bank megalakulásával megindult a volt FHB Csoport kiépülése. A Bank volt az FHB Csoport anyavállalata, tulajdonosi felügyeletet gyakorolt a csoport tagjai felett.

2015: Csatlakozás az Integrációs Szervezethez

A Bank 2015 szeptemberében a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szövetsége (SZHISZ) tagjává vált. Az SZHISZ-tagság egyszerre jelentett biztos (refinanszírozási) piacot a Bank számára, valamint nagyobb biztonságot a Bank jelzáloglevél-tulajdonosainak is, mert az SZHISZ belső garanciarendszere kiterjed a Bank által kibocsátott kötvényekre, jelzáloglevelekre is.

2017-2023: Új név (Takarék), új stratégia

A Bank ezekben az években értékesítette összes leányvállalatát és átadta csoportirányítási feladatait az MTB Zrt. részére. A Bank neve 2018. június 25-től hivatalosan Takarék Jelzálogbank Nyrt. lett.
A Bank profilja 2018-tól letisztult, a Takarék Csoport hosszú távú céljaihoz illeszkedően, refinanszírozó jelzálogbankként működik, fő tevékenységi köre ennek megfelelően a jelzáloghitelek refinanszírozása a Takarék Csoport tagjai és csoporton kívüli partnerbankok számára, valamint a jelzáloglevél kibocsátás.
A Bank tevékenységével a Takarék Csoport számára közvetlenül elérhetővé vált a jelzáloglevéllel történő refinanszírozás lehetősége, szakmai közreműködésével időben és hatékonyan készültek fel az Integráció tagjai arra, hogy a mindenkori törvényi határidőig megfeleljenek az MNB által előírt Jelzáloghitel-finanszírozás Megfelelési Mutatónak (JMM-mutató).

2023- : MBH Csoport tagja új néven (MBH)

2023. május 1-től megalakult az MBH Csoport. A csoport tagjaként a Bank új cégneve 2023. május 1-jei hatállyal MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság lett.
A Bank aktívan részt vesz a Magyar Bankszövetség és az Európai Jelzálogszövetség/Európai Jelzáloglevél Tanács (EMF - ECBC) statisztikai, jogi- és tőkepiaci csoportjainak munkájában.