Ugrás a tartalomhoz

Jogi nyilatkozat

Tájékoztató és figyelmeztetés a weboldal látogatói/felhasználói számára

Tisztelt Látogató / Felhasználó,

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Tájékoztatjuk, hogy a www.takarekjzb.hu és a www.en.takarekjzb.hu internetes címeken elérhető honlapok (a továbbiakban: Honlap) a MBH Bankcsoport tagjaként működő MBH Jelzálogbank Nyrt-nek (a továbbiakban úgy is, mint: MBH Jelzálogbank) a Honlapjai (továbbiakban: Holnap). Kérjük, hogy a MBH Jelzálogbank Nyrt. Honlapjának megtekintését megelőzően figyelmesen olvassa végig az alábbi Jogi Nyilatkozatot!

Honlapunk megnyitásával az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez, továbbá a jelen nyilatkozathoz kapcsolódó dokumentumokban foglaltakhoz Ön hozzájárul, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Honlap meglátogatása és használatának megkezdése az alábbi általános feltételek maradéktalan elfogadását jelenti.

A MBH Jelzálogbank Honlapjának célja a MBH Jelzálogbankra, illetve a tevékenységére, szolgáltatásaira vonatkozó információkhoz való hozzáférés megkönnyítése a nyilvánosság számára.

Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

A Honlap tartalma

A MBH Jelzálogbank Nyrt. rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a Honlapon található információkat. A Honlapon közzétett információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás – ide nem értve azt az esetet, amikor a MBH Jelzálogbank Nyrt. jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségének tesz eleget a Honlapon – kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. Bár a MBH Jelzálogbank Nyrt. minden észszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítása érdekében és törekszik az információk folyamatos frissítésére, az információk és adatok időközben változhatnak.

A MBH Jelzálogbank Nyrt. által nyújtott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások és kínált termékek hatályos feltételeit a MBH bankfiókjaiban elhelyezett, valamint a Honlapról elérhető Üzletszabályzatok, Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények tartalmazzák.

A Honlap célja nem arra irányul, hogy Önnek vagy másoknak pénzügyi tanácsot illetőleg javaslatot adjon, a Honlap weboldalain található információk és/vagy azok elemei nem nyújtanak megfelelő alapot pénzügyi döntések meghozatalához. Az adatok és információk felhasználása a Látogató/Felhasználó felelősségére történik.

Mielőtt pénzügyi döntést hozna, a részletes, pontos és aktuális információk és feltételek megismerése érdekében, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba bármely MBH Bank fiókkal vagy hívja a +36 1 311 311 0 telefonszámot, ahol munkatársaink TeleBank szolgáltatás keretében a nap 24 órájában készséggel állnak rendelkezésére.

Felelősség kizárása

A Honlap tájékoztató jellegű tartalmából, a tájékoztatások pontatlanságából, illetőleg teljességének hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért és/vagy veszteségekért, a Honlapon található információk alapján hozott vagy azokra alapított üzleti döntésekből eredő károkért a MBH Bank Jelzálogbank Nyrt. semmilyen felelősséget nem vállal.

A MBH Jelzálogbank Nyrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, hiányosságából, meghibásodásából, üzemzavarból, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, információ-továbbítási késedelemből, az adatátviteli út más hibájából, a Honlapon található információ alapján hozott üzleti döntésből, jogügyletből, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeznek.

A Honlap mindenfajta személyes jellegű adat vagy információ megadása nélkül korlátozás nélkül, szabadon látogatható. A MBH Jelzálogbank Nyrt. a Honlapon – a MBH Bank által végzett NetBank szolgáltatás igénybevételének kivételével – semmilyen személyes azonosító kódot (pl. PIN, TPIN), vagy bankkártya adatot nem kér a Honlapra látogatótól. Ilyen adatok megadásából származó károkért a MBH Bank Jelzálogbank Nyrt. felelősséget nem vállal.

A Honlapról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a MBH Jelzálogbank Nyrt. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

A regisztrációhoz kötött Honlap használata

A Honlap egyes részeinek és funkcióinak használata a MBH Bank által kezelt regisztrációhoz kötött. Regisztrációhoz kötött Honlapot minden Felhasználó csak a saját azonosítójával és jelszavával használhatja. A felhasználói fiókadatok (azonosító és jelszó) bizalmas adatként történő kezelése a Felhasználó felelőssége.

Az azonosítót és jelszót a Felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek történő átengedése a MBH Bank engedélye nélkül tilos. A Felhasználó kárfelelősséggel tartozik a felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkért. A MBH Jelzálogbank nem vállal felelősséget a Felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnévelvesztéséért.

Adatvédelem

A személyes adatok* védelmével és kezelésével kapcsolatos – részletes – információkat és tájékoztatást a „Kapcsolódó dokumentumok” menüpontban a ’JZB Általános adatkezelési tájékoztató’, és a ’TAKARÉKCSOPORT Általános adatkezelési tájékoztató’ című dokumentumok tartalmazzák.

*Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Szerzői jog

A MBH Jelzálogbank Honlapján található szövegformátumú és multimédiás információk, úgy mint a képi és szöveges tartalom, szövegek, rajzok, grafikák, emblémák, képek, audio és video anyagok, fényképek, szoftverek és technológiai leírások, illetve azok elrendezése, struktúrája a szerzői jogok terén alkalmazandó nemzeti és nemzetközi szabályozás hatálya alá esnek, azaz jogvédelem alatt állnak. Így azok bármilyen formában történő felhasználása (különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása) a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a MBH Jelzálogbank előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A MBH Jelzálogbank előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit bármely formában terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból tárolni, kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

A Honlap weboldalainak HTML kódja a MBH Jelzálogbanktól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk Látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

Az adatok külső szolgáltatók szerverei általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani:

A portálok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen nyújt részletes tájékoztatást.

A Facebook Tetszik (like) funkció működése oly módon biztosított, hogy a weboldalak letöltésekor a felhasználók számítógépe a Facebook szerveréhez is közvetlenül kapcsolódik. A közösségi portál adatkezeléséről bővebb információ a www.facebook.com címen található.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A MBH Jelzálogbank nem vállal felelősséget olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a MBH Jelzálogbank Honlapjáról linkelés segítségével elérhetőek.

A Honlap fenntartója

A MBH Jelzálogbank Nyrt. adatai a következőek:

Cégnév: MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely: 1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9. G épület
E-mail: ugyfelszolgalat@mbhbank.hu
Levélcím: MBH Jelzálogbank Nyrt., 1908 Budapest
TeleBank: +36 1 311 311 0 (belföldről helyi tarifával hívható
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043638
Adószám: 12321942-4-44
Tevék. engedélyszám: 345/1998 (Kelt: 1998. március 5.)
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)
Cégnév:
Székhely:
MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9. G épület
Cégnév:
E-mail:
MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Cégnév:
Levélcím:
MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
MBH Jelzálogbank Nyrt., 1908 Budapest
Cégnév:
TeleBank:
MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
+36 1 311 311 0 (belföldről helyi tarifával hívható
Cégnév:
Cégjegyzékszám:
MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Cg. 01-10-043638
Cégnév:
Adószám:
MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
12321942-4-44
Cégnév:
Tevék. engedélyszám:
MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
345/1998 (Kelt: 1998. március 5.)
Cégnév:
Felügyeleti hatóság:
MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)


    Kapcsolódó dokumentumok: